dissabte, 26 de desembre de 2009

"En defensa de una red libre"

Té el seu interès, i recalca el tema sempre "obviat" de la propietat dels mitjans de comunicació:

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=97500

No cal dir que m'hi apunto.